Menu

Vad är energiprestandan för de 80% av småhusen som inte har en giltig energideklaration?

Bara drygt 20% av Sveriges småhus har en giltig energideklaration. I samband med att uppdaterade direktiv om energiprestanda för byggnader (EPBD) väntas från EU så är det många som funderar över hur de övriga 80% ser ut. Hur många är det egentligen som kan drabbas av s.k. “tvångsrenoveringar”?

Hemma följer löpande tiotusentals hushåll och deras energiprestanda. På plattformen finns både hushåll med och utan giltig energideklaration. För de hushåll som saknar en giltig energideklaration har energiprestandan beräknats digitalt med hjälp av mätardata i enlighet med Boverkets byggregler.

När vi tittar på vår data och jämför med hur det ser ut för alla giltiga energideklarationer i Sverige, ser vi att fördelningen följer ungefär samma mönster. Det finns alltså en betydande del byggnader som har en energiklass som inte möter kraven från EPBD om minst energiklass E från och med 2030.

Slutsatsen är att i en portfölj om 1000 hushåll har sannolikt ca 250st en energiprestanda som motsvarar energiklass G eller F och möter således inte kraven för EPBD från och med år 2030, men bara ca 50 st av de kommer att ha en giltig energideklaration. Således finns det ett ca 4 gånger så stort mörkertal i bankers lånestock.

Hemma kan stödja banker i analysen av lånestockens energiprestanda:

  1. Stockanalys för att estimera primärenergital och energiklass för de småhus som inte har giltig energideklaration.
  2. Scenarioanalys av hur EPBD kan påverka bolånestocken över tid
  3. Insamling av primärdata direkt från bolånekunder genom implementering av Hemmas plattform.
  4. Möjlighet för våra partnerföretag att tillhandahålla kostnadseffektiva energideklarationer till småhusägare

About Hemma

Hemma is the leading SaaS-platform in Sweden for collecting, processing and delivering high resolution, primary data for energy and climate transition of private-owned properties. We help mortgage banks operationalize and drive proactive actions in consumer dialogues and all related support processes.