Information och ansvarsbegränsning

Hemma vill hjälpa konsumenter att investera klimatsmart och spara pengar genom att analysera konsumentens svar och med hjälp av data från tredje part. Hemma arbetar med att koppla ihop konsumenten med installatörer och banker som är de parter som kunden ingår avtal med. De villkor och regler som följer styr användandet av Hemma. Genom att använda webbtjänsten godkänner och accepterar du dessa villkor och regler. Om du inte godkänner villkoren och reglerna i detta avtal ber vi dig att sluta använda denna tjänst.

1. Allmänna Regler

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Hemma utan tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats.

2. Hemma:s rättigheter och ansvar

Information och rekommendationer som Hemma tillhandahåller är baserad på information som vi får ifrån dig och förutsätter att denna information är korrekt och komplett. Vidare baseras information och rekommendationer på historisk data som vi samlar in eller får tillgång till såsom exempelvis snittränta, primärenergianvändning, elproduktion, byggår, installationskostnader, soltimmar för den aktuella platsen, mm. Hemma ger således inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser av något slag och tar inget ansvar för att information eller rekommendationer är korrekt eller resultatet av åtgärder som du vidtar och det faktiska utfallet kan komma att avvika från den information eller rekommendation som Hemma har lämnat. Inga råd och ingen information som du fått från oss muntligen eller skriftligen ska anses skapa något garantiåtagande för oss i detta avseende.

Hemma tar inget ansvar för arbete eller installation som utförs av tredje parter (exempelvis installatörer av solceller, värmepumpar, isolering, ventilation, annan åtgärd för att förbättra klimatskalet eller banker) som utför på uppdrag av dig och du ansvarar för att ingå avtal med sådan tredje part.

3. Personuppgifter

Vänligen se vår personuppgiftspolicy.

4. Cookies

Hemma:s webbtjänster innehåller cookies. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. På Hemma används cookies, som sparas under en begränsad tid, för att mäta trafiken på vår hemsida och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare samt för att spara dina inställningar så att du ska slippa fylla i formulär och annat igen. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Här kan du läsa Hemmas cookiepolicy.

5. Ändrade villkor

Hemma har alltid rätt att ändra användarvillkoren om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på användarvillkoren för att se om eventuella ändringar gjorts. Genom att fortsätta använda Hemma anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

6. Samtycke

När du accepterar dessa villkor samtycker du till att vi, våra övriga samarbetspartner samt andra bolag inom samma koncern som Hemma behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

7. Fakta om Hemma

Hemma i Sverige AB är ansvarig för Hemma